Generalforsamling

Generalforsamling afholdt 18. juni 2018 i Viby Basketball


​Der har været afholdt generalforsamling i Viby Basketball. Her følger et kort referat:

1. Valg af dirigent
- Ove Fugl Svendsen blev valgt som dirigent


2. Formandens beretning
- Formandens beretning blev godkendt. Læs den her
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

- Regnskabet blev godkendt


4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
- Der var opbakning til budgettet


5. Indkomne forslag
- Formanden fremlagde forslag til 5-års plan 3.0. Der var opbakning fra generalforsamlingen til planen. 5-års planen bliver finjusteret og layoutet, hvorefter den publiceres


6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
- Kontingent for sæson 2018/2019 blev vedtaget således


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
- Følgende blev valgt til bestyrelsen som efterfølgende konstituerede sig:
Morten Horsfeldt Jespersen (formand)
Majken Hjorth Andersen (kasserer)
Karina Weiland
Merete Lilhauge
Morten Damsgaard Knudsen
Anders Horup


Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege en suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
- Ole Wessel blev valgt som revisor


9. Eventuelt
- Opfordring til endnu større indsats for at udpeg og uddanne holdledere

Efter generalforsamlingen blev der trukket lod om præmier til bidragsydere til Viby Basketball Support.


Vinderne blev

Trine Schmidt
Lola Jochumsen
Ole Wessel
Christina Schou


Tillykke til vinderne og tak for bidraget!

Viby Basket​ball

​​Viby IF Basketball   -    CVR: 32196926    -​    Skanderborgvej 224, 8260 Viby J  -   Kontakt os i dag