​Økonomiudvalg

Udvalgets opgave er at varetage klubbens økonomi, herunder opstille budget for de kommende sæsoner, lave regnskab, betale regninger, søge tilskud hos Aarhus Kommune mv.

Udvalget består af Belinda Dedenroth Pedersen, Morten Müller og Majken Hjort Andersen.​

​​

Trænerudvalg

Udvalgets opgave omfatter blandt andet trænerpåsætning på alle klubbens hold samt afholdelse af trænermøder for klubbens trænere. Selve udvalget mødes et par gange om året og drøfter træner situationen i klubben. Trænermøderne afholdes for at følge op på hvordan det går på de enkelte hold samt om der er brug for nye trænere, hjælpetrænere eller andet.

Turneringsudvalg

Turneringsudvalget har ansvaret for turneringsledelsen i klubben. Dette indebærer blandt andet tilmelding af hold, udarbejdelse af træningsplan inden sæsonstart, opsætning af kampplan for de enkelte hold, dommer- og dommerbordspåsætning til hjemmekampe samt sikre haltider.

Isaac Rafn står pt. alene i udvalget.

Sponsorudvalg

Udvalgets overordnede formål er at skaffe indtægter til klubbens aktiviteter via fonde og sponsorer. Udvalget skal i løbet af en sæson få overblik over hvilke fonde (inkl. frister), der er relevante at søge for klubben og til hvilke formål, samt komme med forslag til hvilke firmaer, det kunne være relevant at søge sponsorater hos.

Udvalget er endnu ikke etableret, så opgaverne varetages primært af bestyrelsen. Vi hører meget gerne fra dig, hvis det kunne være noget for dig.

Seniorudvalg

Udvalgets opgave er at styrke det sociale fællesskab på tværs af alle seniorhold i klubben. Dette gøres blandt andet ved planlægning af seniorarrangementer i løbet af sæsonen, herunder seniorfester, juleafslutning, fællesspisninger, sæsonafslutning, seniorstævner mv.

Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget hjælper blandt andet med planlægning af klubarrangementer for alle ungdomsholdene.

Udvalget er i øjeblikket under udarbejdelse, men i spidsen står i øjeblikket Bo Hjorth Jeppesen.​

Stævneudvalg

Udvalget har til opgave at undersøge hvilke stævner, der udbydes i løbet af en sæson samt være opmærksom på deres tilmeldingsfrister. Herudover skal udvalget sørge for at melde ud om stævnerne til de relevante trænere samt hjælpe med forhold i forbindelse med tilmeldingen.

​Kommunikationsudvalg

Formålet med udvalget er at have overblik over hvilke digitale medier klubben kommunikerer på samt hvordan der kommunikeres. Som medlem af udvalget kan man blandt andet være med til at skabe et årshjul / en kommunikationsplan for klubben med planlægning af diverse opslag på sociale medier. 

Har du flair for SoMe, nogle gode ideer til dette udvalg eller har lyst til at være med, hører vi gerne fra dig.

Viby Basket​ball

​​Viby IF Basketball   -    CVR: 32196926    -​    Skanderborgvej 224, 8260 Viby J  -   Kontakt os i dag