Referat fra generalforsamling 2019


Dagsordenen iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Ove Fugl Svendsen blev valgt som dirigent


2. Formandens beretning
Beretningen blev godkendt. Læs beretningen


3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Regnskabet blev godkendt


4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
Orienteringen blev taget til efterretning


5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag


6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Generalforsamlingen vedtog kontingentsatser for sæson 2019/20. Satserne vil blive opslået på klubbens hjemmeside snarest muligt.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig:
Morten H. Jespersen (formand)
Majken Hjorth Andersen (kasserer)
Morten Damsgaard Knudsen
Anders Fredsø Horup
Gitte Holm Dietz

Bestyrelsen blev bemyndiget til at tilknytte suppleanter i løbet af sæsonen.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der blev ikke foretaget valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen blev bemyndiget til efterfølgende at finde revisor og revisorsuppleant.


9. Eventuelt
Intet


Efter generalforsamlingen blev der trukket lod om præmier blandt de, som har støttet Viby Basketball Support gennem sæsonen. Rekordmange (18 bidrag) havde valgt at støtte. Klubben sender en stor tak til hver og èn.

Viby Basket​ball

​​Viby IF Basketball   -    CVR: 32196926    -​    Skanderborgvej 224, 8260 Viby J  -   Kontakt os i dag