Generalforsamling 2019


Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 17. juni kl. 19 i Vibyhallens Cafeteria


Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt


Vedr. pkt. 5: Forslag indsendes senest den 10. juni 2017 til mortenhj.vibybasket@gmail.com


Vedr. pkt. 7: Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleant er på valg.

Morten H. Jespersen, Majken H. Andersen, Anders Horup og Morten Damsgaard fra bestyrelsen genopstiller.
Merete Lilhauge genopstiller ikke.

Suppleant Anja Glud Wisney genopstiller ikke.


Vi har brug for nye friske kræfter i bestyrelsen, s å overvej om det ikke er noget for dig at komme og gøre en forskel.


Efter generalforsamlingen trækkes der lod om præmier til dem, som har gjort indskud i Viby Basketball Support.

Viby Basket​ball

​​Viby IF Basketball   -    CVR: 32196926    -​    Skanderborgvej 224, 8260 Viby J  -   Kontakt os i dag