Skal du være træner for Viby Basketballs nanohold?

22. juli, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Generel | Skriv kommentar »

Viby Basketball søger træner til vores nanohold for de 3-6 årige

Kan du li’ at have med børn i børnehavealderen at gøre, så har Viby Basketball et spændende job til dig. Klubben satser på at vækste i de mindre årgange, så du bliver en nøgleperson i klubbens strategi.

Se jobopslaget

nano


Ny sponsoraftale med Aros Forsikring

20. juni, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Sponsor | Skriv kommentar »

Aros Forsikring støtter Viby Basket

Sponsorudvalget har indgået en sponsoraftale med Aros Forsikring. Book et uforpligtende besøg hos den lokale Aros assurandør. Aros støtter med 200 kr. pr. besøg og yderligere 300 kr., hvis du vælger at blive kunde.

Book besøget her.


aros_promotion


Generalforsamling 2017 – referat

18. juni, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Generel | Skriv kommentar »

Referat fra generalforsamling afholdt 14. juni 2017

Den 14. juni 2017 blev der afholdt generalforsamling i Viby IF Basketball. Væsentligste punkter fra mødet:

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Ove Fugl Svendsen blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning
Læs formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Regnskabsåret sluttede desværre med et underskud på ca. 49.000 kr. primært pga.  manglende sponsorindtægter og større udgifter til holdgebyrer, dommere o.lign.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ny udvalgsstruktur i foreningsarbejdet blev drøftet. Det kom der en god snak ud af og bestyrelsen fortsætter arbejdet i kommende sæson.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Se kontingent for sæson 2017/18

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Følgende personer udgør bestyrelsen i den kommende sæson:
Morten H. Jespersen (formand), Majken H. Andersen (kasserer), Vivi Petersen, Steffen Kaspersen, Karina Weiland og Morten Damsgaard
Bestyrelsen fik kompetencen til at supplere sig med endnu et medlem.

Suppleanter til bestyrelsen i den kommende sæson:
Karin Kristensen og Anders Fredsø Horup

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Wessel blev valgt til revisor

9. Eventuelt

 


Ny træner for 2. div. herrer på plads

12. juni, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Senior | Skriv kommentar »

Christian Bendtsen ny træner for Viby’s 2. div. herrer

I klubbens bestræbelser på at sikre oprykning for herreholdet til 1. division er der nu indgået aftale med Christian Bendtsen om at stå i spidsen for 2. div. herrer i sæson 17/18. Christian har trænererfaring fra både ungdoms- og seniorhold, han kan dog især bidrage med personlig erfaring fra en næsten 20 år lang karriere på liganiveau, heraf de fleste år i Randers Cimbria. Christian er nu meget opsat på at gå trænervejen.

Christian vil også få en coach rolle for U19 herrer landsdækkende, hvor Ove Fugl Svendsen fortsætter som head coach.

Dermed er det trænerteam på plads, som både skal sikre oprykning til 1. division fra sæson 18/19, integrere U19-spillerne på seniorniveau og skabe et godt resultat for U19 landsdækkende i kommende sæson. Der tilknyttes muligvis en assistenttræner for de to hold senere. Klubben ser rigtig meget frem til samarbejdet og byder Christian Bendtsen hjerteligt velkommen i trænergruppen i Viby Basketball.

Aftalen gælder foreløbigt for sæson 2017/18.

Christian Bendtsen

Christian Bendtsen


Bonus fra Marselis Vine

31. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Sponsor | Skriv kommentar »

Penge på vej i klubkassen fra Marselis Vine

Der er opgjort bonus fra Marselis Vine for sidste periodes køb. Optællingen viste et køb på ca. 25.000 kr. og Marselis Vine kvitterer som bekendt med 10% af beløbet til klubkassen. I alt er der købet for over 100.000 kr. i regnskabsåret, så det er virkelig rare penge, vi har fået ind.

Viby Basketball siger rigtig mange tak for støtten og ser frem til et fortsat og udvidet samarbejde. Det nye regnskabsår begynder allerede i morgen, den 1. juni :)

logo_marsvine

 

 

bon

 


Viby Basketball Support

24. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Generel | Skriv kommentar »

Støt klubben gennem Viby Basketball Support

Viby Basketball Support er for dig der gerne vil støtte klubben økonomisk til fordel for den positive udvikling, vi er inde i.

Minimumsbeløbet er 100 kr. og du kan tilmelde dig på 3 forskellige måder:

1) Via klubmodul: http://vibybasket.klub-modul.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=20

2) Via mobile pay på 27 52 40 22. Skriv VBS og “navn”

3) Via bankkonto 6182 7729235. Skriv VBS og “navn”

Betaler du inden den 12. juni er du med i lodtrækningen om fine præmier. De heldige udtrækkes ved generalforsamlingen. De første indbetalinger er allerede kommet ind.

viby logo 100


Treparts sponsoraftale med miljøkonsulent Inga Rossen

23. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Sponsor | Skriv kommentar »

Win-win-win med Inga Rossen, Marselis Vine og Viby Basketball

Miljøkonsulentfirmaet Inga Rossen har indgået aftale om, at firmaet køber sine vingaver til kunder mm. hos Marselis Vine. Marselis Vine kvitterer med at donere et beløb svarende til 10% af fakturaen til Viby Basketball. Som tak yder Viby Basketball promotion for Inga Rossen. Det kaldes win-win-win!

Viby Basketball siger tusind tak for støtten til både Inga Rossen og Marselis Vine. En støtte, der er med til at bringe klubben et skridt videre.

Firmaet Inga Rossen har kompetencer inden for bl.a. affalds- og ressourcehåndtering, optimering af ledelsessystemer og procesoptimering. Besøg firmaets hjemmeside: http://www.ingarossen.dk/

Kender du til et firmaet, der gerne vil indgå en lignende aftale og dermed støtte Viby Basketball, så kontakt bestyrelsen.

 

inga_rossen_logo

 


Middelfart Sparekasse forlænger sponsoraftale

21. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Sponsor | Skriv kommentar »

Støtte fra Middelfart Sparekasse til Viby Basketball

Middelfart Sparekasse har forlænget aftale om skilt i Vibyhallen og dermed er et sponsorat til Viby Basketball hjemme. Klubben siger tusind tak for støtten, der betyder rigtig meget for os.

Middelfart_Sparekasse_logo

 


Hæder til to basketball folk fra Viby

18. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Generel | Skriv kommentar »

Prisuddeling til Viby Idrætsforenings repræsentantskabsmøde

Morten Damsgaard Knudsen og Michael Kjærulff fra Viby Basketballklub modtog onsdag den 17. maj hhv. Den Danske Banks Fad og Initiativpokalen ifbm. for en fremragende indsats i klubben.

morten_michael_VIFpriser2017

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Se hele begrundelsen for prismodtagelserne….

Læs resten af indlægget »


Generalforsamling 2017

14. maj, 2017 af Morten H. Jespersen - Skrevet under Event | Skriv kommentar »

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball onsdag den 14. juni 2017 kl 19.00 i Vibyhallens cafeteria

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 5: Forslag indsendes senest den 8. juni 2017 til mortenhj.vibybasket@gmail.com

Vedr. pkt. 7: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Morten H. Jespersen, Majken H. Andersen, Vivi Petersen, Steffen Kaspersen, Karina Weiland og Morten Damsgaard genopstiller.
Lisbeth Hansen genopstiller ikke.

Begge suppleanter er på valg. Det er Karin Kristensen og Anders Horup, som begge genopstiller.

Bestyrelsen er således også fuldtallig fremover iflg. vedtægterne. Der er dog mulighed for at sætte flere ind i bestyrelsen, så hvis du har interesse i at indgå i et stykke spændende foreningsarbejde, så hold dig ikke tilbage.

Under dagsordenens pkt. 5 vil bestyrelsen gerne have behandlet følgende:
- ændring af dagsordenen for generalforsamlinger fremover, således at fastsættelse af kontingent for medlemmerne sker som en del af pkt.4, fremlæggelse af foreningens budget
- drøftelse af organisering af foreningens arbejde i en udvalgsstruktur mhp. at få input til bestyrelsens videre arbejde med emnet
- drøftelse af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer mhp. at få input til bestyrelsens videre arbejde med emnet

Efter generalforsamlingen trækkes der lod om præmier til dem, som har gjort indskud i Viby Basketball Support.

viby logo 100