Generalforsamling 2017 – referat

Referat fra generalforsamling afholdt 14. juni 2017

Den 14. juni 2017 blev der afholdt generalforsamling i Viby IF Basketball. Væsentligste punkter fra mødet:

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Ove Fugl Svendsen blev valgt til dirigent

2. Formandens beretning
Læs formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
Regnskabsåret sluttede desværre med et underskud på ca. 49.000 kr. primært pga.  manglende sponsorindtægter og større udgifter til holdgebyrer, dommere o.lign.

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til ny udvalgsstruktur i foreningsarbejdet blev drøftet. Det kom der en god snak ud af og bestyrelsen fortsætter arbejdet i kommende sæson.

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
Se kontingent for sæson 2017/18

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
Følgende personer udgør bestyrelsen i den kommende sæson:
Morten H. Jespersen (formand), Majken H. Andersen (kasserer), Vivi Petersen, Steffen Kaspersen, Karina Weiland og Morten Damsgaard
Bestyrelsen fik kompetencen til at supplere sig med endnu et medlem.

Suppleanter til bestyrelsen i den kommende sæson:
Karin Kristensen og Anders Fredsø Horup

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Wessel blev valgt til revisor

9. Eventuelt

 


Skriv en kommentar