Generalforsamling 2018

23. maj, 2018 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball mandag den 18. juni 2018 kl 19.00 i Vibyhallens cafeteria

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes senest den 3. juni 2017 til mortenhj.vibybasket@gmail.com

Vedr. pkt. 7: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Morten H. Jespersen, Majken H. Andersen, Karina Weiland og Morten Damsgaard genopstiller.
Vivi Petersen og Steffen Kaspersen genopstiller ikke.

Begge suppleanter er på valg.
Anders Horup genopstiller og opstiller til bestyrelsen
Karin Kristensen genopstiller ikke.

Bestyrelsen er således også fuldtallig fremover iflg. vedtægterne. Bestyrelsen foreslår derudover Merethe Lilhauge som kandidat. Der er dog mulighed for at sætte flere ind i bestyrelsen, så hvis du har interesse i at indgå i et stykke spændende foreningsarbejde, så hold dig ikke tilbage.

Under dagsordenens pkt. 5 vil bestyrelsen gerne have behandlet følgende:
- drøftelse af 5 års plan for perioden 2018-2023 for Viby Basketball

Efter generalforsamlingen trækkes der lod om præmier til dem, som har gjort indskud med min. 100 kr. i Viby Basketball Support.

jublogo

 

 

AddThis Social Bookmark Button