50 års jubilæumsarrangement for ungdomsspillere

19. april, 2018 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

Klubbens fremtid inviteres til 50 års  jubilæumsarrangement

Vi håber at se alle vores ungdomsspillere til 50 års jubilæumsarrangement. Mød op i noget Vibytøj, hvis du har. Arrangementet er gratis.

Se invitation

inv_ungdom

AddThis Social Bookmark Button

50 års jubilæumsfest

17. april, 2018 Morten H. Jespersen Skrevet under Event, Generel Skriv kommentar »

Viby Basketball inviterer til 50 års jubilæumsfest

Viby Basketball blev stiftet i 1968. Vi fejrer de 50 år med en jubilæumsfest lørdag den 26. maj kl. 18.30.  Det vil glæde os at se medlemmer, trænere, forældre, tidligere medlemmer og frivillige.

Se invitationen

inv_fest

 

AddThis Social Bookmark Button

50 års jubilæumsreception

12. april, 2018 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

Viby Basketball fylder 50 år i 2018

Viby Basketball blev stiftet i 1968 og derfor vil det glæde os at se nye som gamle medlemmer, sponsorer og venner af klubben til 50 års jubilæumsreception den 26. maj kl. 13-15 på Viby Idrætscenter.

Se invitationen

inv_reception

AddThis Social Bookmark Button

Basketballcamp i Vibyhallen

18. januar, 2018 Morten H. Jespersen Skrevet under Event, Ungdom Skriv kommentar »

Camp for de 6-12 årige i Vibyhallen – vinterferien 12.-14. februar

Et must hvis du er mellem 6 og 12 år. Og tag nogle kammerater med! Klik på billedet for tilmelding.

campviby

AddThis Social Bookmark Button

Basketbrunch

28. august, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event, Generel Skriv kommentar »

Basketbrunch for alle ungdomsspillere med forældre

Søndag den 10. september kl. 10.30-12.00 er der basketbrunch for alle ungdomsspillere med forældre. Kom i Vibyhallen og få kaffe med rundstykker og hør om klubbens program for sæsonen.

BASKETBRUNCH_2017

AddThis Social Bookmark Button

Viby Minibasketfestival 2017

23. juli, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

10. udgave af Viby Minibasketfestival afholdes den 12. november 2017 i Vibyhallerne

Vi glæder os til at byde alle spillere, trænere, forældre m.fl. velkommen til 10 års jubilæumsudgaven af Viby Minibasketfestival den 12. november 2017. Bemærk lidt ændret termin ifht. tidligere år.

Hold øje med www.vibybasket.dk, hvor der løbende kommer mere info.

Læs mere om stævnet HER.

 

u10

 

AddThis Social Bookmark Button

Generalforsamling 2017

14. maj, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Viby IF Basketball onsdag den 14. juni 2017 kl 19.00 i Vibyhallens cafeteria

Dagsordenen er iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 5: Forslag indsendes senest den 8. juni 2017 til mortenhj.vibybasket@gmail.com

Vedr. pkt. 7: Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Morten H. Jespersen, Majken H. Andersen, Vivi Petersen, Steffen Kaspersen, Karina Weiland og Morten Damsgaard genopstiller.
Lisbeth Hansen genopstiller ikke.

Begge suppleanter er på valg. Det er Karin Kristensen og Anders Horup, som begge genopstiller.

Bestyrelsen er således også fuldtallig fremover iflg. vedtægterne. Der er dog mulighed for at sætte flere ind i bestyrelsen, så hvis du har interesse i at indgå i et stykke spændende foreningsarbejde, så hold dig ikke tilbage.

Under dagsordenens pkt. 5 vil bestyrelsen gerne have behandlet følgende:
- ændring af dagsordenen for generalforsamlinger fremover, således at fastsættelse af kontingent for medlemmerne sker som en del af pkt.4, fremlæggelse af foreningens budget
- drøftelse af organisering af foreningens arbejde i en udvalgsstruktur mhp. at få input til bestyrelsens videre arbejde med emnet
- drøftelse af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer mhp. at få input til bestyrelsens videre arbejde med emnet

Efter generalforsamlingen trækkes der lod om præmier til dem, som har gjort indskud i Viby Basketball Support.

viby logo 100

AddThis Social Bookmark Button

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I VIBY IDRÆTSFORENING

30. april, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event, Generel Skriv kommentar »

Onsdag den 17. maj 2017 kl 20.00 er der repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af årsregnskab
 4. Beretning fra afdelingerne
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer, suppleanter og revisorer

forretningsudvalgsmedl. på valg:

 • Alex Nørgaard – villig til genvalg
 • Kjeld Pedersen – villig til genvalg
 • Preben Dall – villig til genvalg
 • Betty Aagaard – modtager ikke genvalg

Valg af:

 • 2 suppleanter
 • 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet
NB! Mødet afbrydes kl. 21.00 for at give plads til uddeling af hovedbestyrelsens pokaler. Efterfølgende genoptages mødet.

Venlig hilsen
Viby IF

VIF logo hjemmesiden

 

AddThis Social Bookmark Button

Sommerfest 2017

23. april, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event Skriv kommentar »

Sæsonens store afslutningsfest i ungdomsafdelingen er den 16. juni

En af sæsonens helt store højdepunkter er sommerfesten i ungdomsafdelingen. Den finder sted fredag den 16. juni fra om eftermiddagen.

Som sædvanligt er det med grill, kampe, konkurrencer og ikke mindst uddeling af et hav af priser. Og forældre er selvfølgelig velkomne.

Gå ikke glip af denne begivenhed! Der kommer invitationer ud senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Grillmester

AddThis Social Bookmark Button

Pigebasket Festival i Vibyhallen

22. marts, 2017 Morten H. Jespersen Skrevet under Event, Ungdom Skriv kommentar »

Den 22. april er der fed basketball for alle piger i 6-12 års alderen i Vibyhallen

DGI Basketball, BørnebasketFonden og DBBF arrangerer den 22. april kl 11-16.30 pigebasketfestival i Vibyhallen. Kom og få en god oplevelse og tag en veninde med!

Se invitationen

PigeBasketFestival 2017_

AddThis Social Bookmark Button